فهرست بستن

اینجا کجاست؟

سلام.

من مهدی منتظری برای بهتر شدن و پیشرفت تو زندگی می نویسم.

امید وارم در این مسیر بتونم به شما هم کمک کنم.

اینکه اصن چیشد که اینطوری شد و تصمیم گرفتم سایت بزنمو بنویسم مفصله.

اگه دوست دارید بدونید، می تونید داخل سات جست و جو کنید، مفصل توضیح دادم.

برای موفقیت به این فرمول نیاز دارین: آرزو + دعا + شروع به کار

برای همتون شروع های شجاعانه آرزو مندم.

چون معمولا آدم پُره از دعا و آرزو

از شروع نترسید.

ممنون که وقت گذاشتین.

۱۳۹۹/۴/۲۷