این کافیه؟!

هر موقع می خواهیم بیرون برویم، در آینه نگاه می‌کنیم و خودمان را مرتب می‌کنیم. اگر صورت یا لباسمان کثیف و نامرتب باشد به سادگی … ادامه خواندن این کافیه؟!